Consello da Muller nova

O Consello da Muller Nova pretende ser un anexo ao Consello da Muller, que é o órgano de participación dos colectivos de mulleres no ámbito local, e organismo de representación destes colectivos no concello. O seu obxecto fundamental é lograr a incorporación da perspectiva de xénero nas políticas municipais e que a voz das mulleres sexa escoitada e tida en conta.

Entre os obxectivos do Consello da Muller Nova están:

  • Involucrar á mocidade pontevedresa participante do programa nAmoranAndo no desenvolvemento de mecanismos de participación cidadá no ámbito da igualdade.
  • Concienciar e sensibilizar sobre a importancia da loita pola destrucción das desigualdades entre homes e mulleres.
  • Xerar debate e crear opinión entre os rapaces e rapazas adolescentes cunha perspectiva de xénero.

Podes consultar aquí as actas das reunións do Consello de Muller Nova:

DíaVer PDF
2016-09-27Ver PDF
2016-09-09Ver PDF
2016-07-30Ver PDF
2016-02-24Ver PDF
2016-02-09Ver PDF
2016-02-02Ver PDF
2015-12-16Ver PDF
2015-11-14Ver PDF
2015-10-25Ver PDF