Axudas para a adquisición de ordenadores

O Concello de Pontevedra vén de presentar as novas liñas de actuación do ‘Plan Supera’, con axudas para autónom@s e pemes e que inclúe tamén axudas directas ás familias para a adquisicón de ordenadores dentro da liña “COIDAR DAS PERSOAS”.

Esta liña nace co obxecto de paliar “a fenda dixital” que se puxo de manifesto entre o alumnado co uso de plataformas dixitais por parte dos centros educativos, que se viron abocados a buscar alternativas ás aulas presenciais con motivo da irrupción da pandemia. Trátase, por tanto de “corrixir o acceso desigual por parte do alumnado ás novas tecnoloxías e garantir un acceso máis equitativo e máis igualitario”.

A partida destinada a estas axudas ten un orzamento de 400.000 euros e a contía máxima da axuda será de 400 euros por computador. Subvencionarase a compra de computadores portátiles ou de sobremesa adquiridos entre o 14 de marzo de 2020 e o 31 de decembro de 2021, e o anticipo da axuda será do 100%.

As beneficiarias serán as familias empadroadas en Pontevedra con fillos menores de 18 anos matriculados no curso 2020-21 en centros de ensino públicos e o criterio económico terá en conta o número de membros da unidade familiar e a renda da familia, utilizando como elemento ponderador o salario mínimo interprofesional. Bonificaranse as familias monoparentais, as mulleres vítimas de violencia machista e os grandes dependentes.

Para coñecer todas as liñas de axudas podes conecertar unha cita no Servizo de Benestar Social nas súas oficinas de Chalé de Fontoira

MAIS INFORMACIÓN EN https://www.pontevedra.gal/supera/coidar-das-persoas/