Asesoramento laboral

Dirixido ás mulleres vítimas de violencia a través da inclusión nos programas específicos para a súa incorporación laboral. Derivación, nos demais casos, aos servizos existentes de emprego da nosa cidade.

Enlaces relacionados: