Asesoría xurídica

Dirixida a todas aquelas mulleres que necesiten asesoramento nos seguintes temas: dereito de familia, maltrato, orden de protección, xustiza gratuíta, dereito penal, dereito civil, discriminación sexual, acoso laboral, etc.

Enlaces relacionados: