Campaña 2006

Os teus dereitos

  1. Dereito a actuar de formas que promovan a túa dignidade e autorespecto, sempre que os dereitos das outras persoas non sexan violentados no proceso.
  2. Dereito a ser tratada con respecto
  3. Dereito a dicir “NON” sen te sentir culpábel
  4. Dereito a experimentar e a expresar os teus sentimentos
  5. Dereito a cambiar de opinión
  6. Dereito a pedir o que desexes
  7. Dereito a esixir información
  8. Dereito a cometer erros e aceptar a responsabilidade por eles
  9. Dereito a sentirte ben contigo mesma

Material gráfico da Campaña