BARÓMETRO XUVENTUDE E XÉNERO

Segundo o Barómetro Xuventude e Xénero, elaborado polo Centro Reina Sofía sobre Adolescencia e Xuventude da Fundación de Axuda contra a Drogadicción (Fad), presentado este luns, as mozas avanzan sen pausa, os mozos, menos, incluso dan algún paso atrás.

O resultado desta investigación bianual é unha situación cada vez máis polarizada: un movemento feminista crecente entre a xuventude, sobre todo entre as mozas, que, á súa vez, xera resistencias en certos temas, sobre todo entre eles.

Hai un aumento de quenes se declaran feministas —un 62% delas (fronte ao 46% en 2017), y entre eles un 37% (fronte ao 23,6% de 2017)— e unha diminución de quenes non se posicionan ou negan selo, pero mentres que aumenta a percepción dos homes que din que a desigualdade é importante, tamén sube a cifra de quenes o negan.