Mesa da violencia

Xurado do premio Virxinia Pereira